Bài hát Liên Khúc Lý Chim Quyên

Ca sĩ: Bích Phượng

Thể loại: Nhạc trữ tình

Lơi bài hát

Chim Quyên quầy, ăn trái quây nhãn lồng… nhãn lồng
Ơ con bạn mình ơi.
Ơ con bạn mình ơi.

Lia thia quầy, quen chậu quây vợ chồng
Vợ vợ chồng
Ơ con bạn quèn ơi.

Chim Quyên quầy, ăn trái quây nhãn lồng… nhãn lồng
Ơ con bạn mình ơi
Ơ con bạn mình ơi.

Lia thia quầy, quen chậu quây vợ chồng
Vợ vợ chồng
Ơ con bạn quèn ơi.

Chiều chiều ra đứng tây lầu tây… tây lầu tây
Thấy cô tang tình gánh nước
Tưới cây tưới cây ngô đồng
Xuôi ai xuôi trong lòng, trong lòng tôi thương
Thương cô tưới cây ngô đồng.

Chiều chiều ra đứng tây lầu tây… tây lầu tây
Thấy cô tang tình gánh nước
Tưới cây tưới cây ngô đồng
Xuôi ai xuôi trong lòng
Trong lòng tôi thương
Thương cô tưới cây ngô đồng.

Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơ rượng ơ
Bông lê cho bằng bông lựu ơ rượng ơ
Là đô ý a đố nàng bông rồi lại mấy bông?
Là đô ý a đố nàng bông rồi lại mấy bông?

Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơ rượng ơ
Bông lê cho bằng bông lựu ơ rượng ơ
Là đô ý a đố nàng bông rồi lại mấy bông?
Là đô ý a đố nàng bông rồi lại mấy bông?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*